X
تبلیغات
اشـــک دل
 

 

شعراززبان حضرت ام البنین(س) باپسرش حضرت اباالفضل(ع)

 

**********

ای که از عشق علی پیرو الله شدی

مطمئن باش که بی فاطمه گمراه شدی

نوکر شیرخدا باش وببین شاه شدی

خوش بحال تو اگر عابر این راه شدی

 

شعر من در پی خود دیده تر می جوید

گوش کن ام بنین باپسرش می گوید:

 

بازوانت چقدر مثل پدر می ماند

روی نورانی تو مثل قمر می ماند

لعل لبهای تو شیرین چو شکر می ماند

صورتت کعبه وخالت چو حجر می ماند

 

وارث غیرت مولای زمینی پسرم

سند مادری ام بنینی پسرم

 

اینقدر آه نکش ناله نزن گریه نکن

هرچه دیدی الم ودردومحن گریه نکن

بازمین خوردن وافتادن من گریه نکن

حداقل جلوی چشم حسن گریه نکن

 

چونکه در کودکی ازدست کسی رنجیده

وسط کوچه ای افتادن مادر دیده

 

قسمتم شد دراین خانه کنیزی پسرم

باکنیزیست رسیدم به عزیزی پسرم

من نبودم قدحی اشک نریزی پسرم

گوش واکن که بگویم به تو چیزی پسرم

 

بنگرتاب وقرار دل بی تابت را

این حسین است ببین صورت اربابت را

 

این کبوتر همه جابرپرخود حساس است

نوکرش باش که برنوکرخود حساس است

پسرفاطمه برخواهرخود حساس است

بیشترازهمه برمادرخود حساس است

 

پیش او شانه به مویت نزدم گریه نکن

یااگربوسه برویت نزدم گریه نکن

 

پیش این غمزده باید که رعایت بکنم

پیش او ازتو نباید که حمایت بکنم

پیش او کم به تو شاید که محبت بکنم

گرنشد دربراو بوسه نثارت بکنم

 

نشو دلگیر ازاین قصه نکن مأیوسم

درعوض نیمه شب انقدر تورا می بوسم

 

بین این مردم بد ذات هوادارش باش

سپرش باش ونگهبان ونگهدارش باش

توامان نامه نگیرازکسی و یارش باش

علمش راکه به تو داد علمدارش باش

 

سعی کن باهمه نیروت علم رابردار

غیرت مادری ات را به تماشابگذار

 

کربلا می روی ومونس آنها هستی

یک تنه ارتش باغیرت آقاهستی

گوش کن تو سپر عترت زهراهستی

پس رکاب قدم زینب کبری هستی

 

حرفم این است که همواره مؤدب باشی

بیشتر دورو برحضرت زینب باشی

 

می شوی یک تنه سرلشگروسقای حرم

میشوی مایه آرامش دلهای حرم

پسرم شاهرگت رابده در پای حرم

نگذاری که بیایند تماشای حرم

 

نگذاری که غمی قسمت زینب باشد

یاکه چشمی به قدوقامت زینب باشد

 

کودکان تشنه که باشند خودت سقایی

تشنه باشد علی اصغر بشود غوغایی

مایه راحتی ودلخوشی آنهایی

مطمئندکه بامشک پری می آیی

 

گرچه از سوز عطش پیکر توغرق تب است

قطره ای آب نخور اصغرشان تشنه لب است

 

مشک بردار که خشکیدن لبها حتمی ست

عجله کن تو که پاییدن دریا حتمی ست

موقع آمدنت حمله اعدا حتمی ست

تیرباران شدن چشم تو آنجا حتمی ست

 

جای باران پسرم تیرسویت می ریزد

مشک اگر پاره شود آبرویت می ریزد

 

ماه دنیایی ومهتاب به تو وابسته ست

ساقی خیمه ای و آب به تو وابسته ست

دل دردانه بی تاب به تو وابسته ست

تو علمداری و ارباب به تو وابسته ست

 

تو که برخاک بیافتی سپرش می شکند

علم توکه بیافتد کمرش می شکند

 

گرچه ازلشگر بی شرم بلا می بینی

درسیاهی زمین نورخدا می بینی

گرچه ازنیزه وشمشیر جفا می بینی

در عوض گل پسرم فاطم را می بینی

 

پسرم ازمن دلخسته سلامی برسان

جای من چادر خاکی شده اش را بتکان

 

(التماس دعا مهدی نظری فروردین ۱۳۹۳)

 

 

[ شنبه 1393/01/23 ] [ 11:46 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

قسمت این بود که تو محرم حیدر باشی

به علی مونس وهم خانه وهمسرباشی

قسمت این بود که در زندگی مشترکت

به عزیزان دل فاطمه مادر باشی

آفرین برتو که هنگام ورودت گفتی

آمدی خادمه خانه کوثرباشی

قسمت این بود که در بین تمامی زنان

توفقط صاحب یک ماه وسه اخترباشی

قمرت یک نفره لشگر انصارخداست

پس عجب نیست که تو مادر لشگر باشی

خاک این خانه تو راقبله حاجات کند

متعجب نشو گرشافع محشرباشی

غم این خانه زیاد است زیاد است زیاد

سعی کن مرهم زخم دل دخترباشی

این یتیمان همه به واژه در حساس اند

نکند دربزنند وتو پس در باشی

چار تا بچه این خانه همه مادری اند

نکند تب بکنی گوشه بستر باشی

سعی کن بیشتر از زینب و کلثوم وحسن

فاطمه دور وبر این شه بی سرباشی

سعی کن ثانیه ای تشنه نماند این گل

یاراین سوخته دل تادم آخرباشی

 

[ جمعه 1393/01/22 ] [ 12:8 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

اشک می ریزد که شاید عقده هایش واشود

روضه می خواند دوباره مجلسی برپاشود

این همان بانوی والاییست که روزیش شد

مادر سلطان عشق و زینب کبری شود

تاکه مولا خواستگاری کرد از او با خویش گفت

شک ندارم بهترازاین شوهری پیداشود!

بارهاشد نیمه شب ها رفت با زینب بقیع

خوش بحالش روزی اش شد زائر زهراشود

باادب بودن درِ این خانه بی پاسخ نماند

قسمت این فاطمه شد مادر سقاشود

بااباالفضلش دمادم صحبتش این بود که

اوبزرگش کرده تا که نوکر آقاشود

باهمان قدخمیده باهمان چشم ضعیف

هرکجا میخواست پیش پای زینب پاشود

لحظه ای کافیست تاچشمش بیافتد به رباب

اشک می ریزد به قدری که زمین دریاشود

حرف از شش ماهه و تیر وگلوی او نزن

قامتی دیگر ندارد تا که از غم تا شود

چارقبری که کشیده چارگوشش پرچم است

پس بگو شش گوشه ای راهم بکش زیباشود

کی توانی گفت قبر ماه را کوچک بکش

وای اگر که راز قد ماه او افشاشود

چشم او افتاده به فرزند عباسش ولی

فکراین راهم نمی کرده که بی باباشود

این پسرجای پدر گشته عصای دست او

وقت مغرب شد دگر از خاک باید پاشود

 

[ جمعه 1393/01/22 ] [ 12:0 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

بی توسل به شما روضه فراهم نشود

نشد ازبرکت تو آنچه که خواهم نشود

توفقط ام ابیهایی وغیراز خود تو

هیچکس مادر پیغمبر اکرم نشود

باعث وبانی خلقت تویی وشوهرتو

پس بدون تو جهان نیز منظم نشود

غیرچشم تو که از عشق علی می گرید

دیده ای واسطه جوشش زمزم نشود

رشته چادر تو حبل متین دل ماست

این طنابیست که بی عشق تو محکم نشود

توفقط خواسته ای شیعه مولاشده ایم

چونکه جزشیعه دراین دایره محرم نشود

هرکسی فاطمیه سینه زن روضه نشد

بخدالایق شبهای محرم نشود

سپرحیدرکرارشدی در آتش

موی توسوخت که مویی زسرش کم نشود

توقدت خم شدوبالت وسط آتش سوخت

تاکه در شهر نبی قدعلی خم نشود

ضربه سیلی آن پست عجب سنگین بود

چشمت آنقدر ورم کرد که واهم نشود

 

[ سه شنبه 1393/01/12 ] [ 3:4 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

بی یاری تو یاورت ازدست می رود

روضه بدون منبرت از دست می رود

بی بی اگر قنوت نگیری بدون شک

ذکرودعاومغفرت از دست می رود

خضری که جرعه جرعه بقا بین جام اوست

بی جرعه ای ز کوثرت از دست میرود

رزقی بده که بی برکات دعای تو

دنیاکه هیچ آخرت ازدست می رود

می خواهم از مدینه بگویم عنایتی

بی حال روضه نوکرت از دست می رود

ای پرشکسته کنج قفس بال وپر نزن

اینگونه سرکنی پرت از دست می رود

یک دستی آسیاب نگردان علی که هست

اینگونه دست دیگرت از دست می رود

شبها زسینه ای که شکسته نوانکن

زینب کنار بسترت از دست می رود

پهلو مگیر روی مپوشان نریز اشک

با این سه کار شوهرت از دست می رود

هنگام راه رفتن خود هی زمین نخور

این نیمه جان آخرت از دست می رود

حرف سفرنزن اگرم محتضرشدی

چونکه شهید بی سرت از دست می رود

 

 

(مهدی نظری فروردین ۹۳)

 

 

 

[ یکشنبه 1393/01/10 ] [ 3:37 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

یا مهدی 
ادرکنی

http://atasheentezar.persiangig.com/monasebat2/1_fatemie_be1.gif


یا مهدی 
ادرکنی


واااای مـــادرم

سخت است در آتش کسی با سر بیافتد

یا شعله ای با یاس وقتی در بیافتد

سخت است وقتی سینه یک در لگد خورد

با آنهمه سنگینی یکجا در بیافتد

سخت است جای دست شلاقی مه آلود

برگونه یاسی که شد پرپر بیافتد

سخت است که این اتفاق آنهم مدینه

با یادگار باغ پیغمبر بیافتد

سخت است وقتی بین خانه یک طنابی

بردستهای فاتح خیبر بیافتد

سخت است وقتی دست حیدر در طناب است

لشکر به جان بازوی مادر بیافتد

جای تعجب نیست بعد از اینهمه درد

صد مرتبه روی زمین دختر بیافتد

حالا بگو با دیدن اینقدر ماتم

جا دارد از پا ساقی کوثر بیافتد


********

بعد از گذشت چند سال از این مصیبت

جاداشت از فرزند زهرا سر بیافتد

بعد از علی اکبر و عباس و قاسم

وقتش رسید از نیزه ای اصغر بیافتد


***************

مهدی نظری فرودین ماه 1393


برچسب‌ها: شعر فاطميه مهدي نظري, دانلود شعر فاطميه مهدي نظري, برنامه جديد فاطميه مهدي نظري, جديد شعر فاطميه مهدي نظري

[ جمعه 1393/01/08 ] [ 9:53 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2014/3/jallali_07120740.jpg


خمیده تر شده ای بسکه درد بسیار است

نرو بمان که امامت غریب وبی یار است


دوباره دوروبر خانه دیدمش امروز

هنوز قنفذ بی شرم فکر آزار است


میان کوچه تورا پیش من کتک می زد

یکی نگفت نزن،فاطمه عزادار است!


زبسکه پلک پراز گریه ات ورم کرده

مرددم که به خواب است یانه بیدار است


سه چارمرتبه امروز برزمین خوردی

عزیز جان علی چشم تومگر تاراست؟
 

بیابه جان حسینت زیاد گریه نکن

که خوب نیست برای کسی که بیمار است


زحال رفته حسن درحیاط افتاده

هنوز لکه خونت بروی دیوار است


دلیل لاغری ات را چه زود فهمیدم

بدون شک همه اش کار نیش مسمار است


بهار  خانه حیدر چرا چنین شده ای

خودت خزانی و پیراهن تو گلزار است


برو که محسن درخون نشسته آنطرف است

بروکه رفتنت انگار بهترین کار است


مهدی نظری اسفند٩٢


برچسب‌ها: صداي مهدي نظري فاطميه, دانلود صداي مهدي نظري فاطميه, دانلود فايل صوتي مهدي نظري فاطميه, خواننده مهدي نظري فاطميه, شعر مهدي نظري فاطميه

[ چهارشنبه 1393/01/06 ] [ 6:58 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]


http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2014/3/jallali_21120707.jpg

نام علی در سینه ماریشه دارد

آه علی در قلب زهرا ریشه دارد


این ذکریازهراست مارا زنده کرده

چونکه در انفاس مسیحا ریشه دارد


این چشمهای ماکه وقف روضه اوست

خشکیده اما بین دریا ریشه دارد


یاس امیرالمؤمنین خشکیدنی نیست

دربهترین گلدان دنیا ریشه دارد


این روضه های فاطمیه مطمئن باش

که در غدیرو بغض مولا ریشه دارد


(مهدی نظری اسفند٩٢)


برچسب‌ها: صداي مهدي نظري فاطميه, دانلود صداي مهدي نظري فاطميه, دانلود فايل صوتي مهدي نظري فاطميه, خواننده مهدي نظري فاطميه, شعر مهدي نظري فاطميه

[ چهارشنبه 1393/01/06 ] [ 6:51 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

داغ زهرا

اشکهایم را فراق محسنم تبخیر کرد

 زندگی ام را اسیر پنجه تقدیر کرد

 

بغض من فریاد شد اما میان سینه ماند

بعد زهرا استخوانی در گلویم گیر کرد

 

ضربه مسمار در باپهلوی زهرای من

ای خدای مهربانم کار صد شمشیر کرد

 

کاش این مسمار را بر پهلوی من می زدند

درد پهلو همسرم را از جوانی سیر کرد

 

من همان شیر خدا هستم ولیکن مو سفید

ای زمانه مرتضی را داغ زهرا پیرکرد

 

بارها دیدم نفس از سینه او پرزدو

موقع برگشتنش تاسینه خیلی دیر کرد

 

درد پشت درد گریه پشت گریه آخرش

زخم بستر هم به این پرپر شدن تأثیر کرد

 

[ یکشنبه 1392/12/25 ] [ 3:47 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

http://img.tebyan.net/big/1389/01/7182201151250596625121381892619412520338.jpg

نذر عمه ی امام زمان علـیه السلام
___________
_______
__

باز هم شهر مدینه شب رؤیایی داشت

یاس حیدربه برش غنچه زیبایی داشت

متولد شده بود آینه حجب وحیا

دختری که دم او هیبت مولایی داشت

بسکه از آمدنش چشم علی روشن شد

باز حیدر هوس خواندن لالایی داشت

مانده بودم چه بگویم بخدا این نوزاد

دختری بود که صد آینه آقایی داشت

عشق باباست به دختر همه اش کار دل است

بی سبب نیست که بابا تب بالایی داشت

یاسمن منتظر آمدن دلبر بود

علت این بود اگر دیده دریایی داشت

یک نفرگفت حسین آمدو او غوغا کرد

ناگهان دیده نورانی خود را واکرد

********************

آمده آینه حضرت زهرابشود

آمده زینت جان ودل بابا بشود

دختر فاطمه وام ابیهای علیست

پس عجب نیست که او زینب کبری بشود

نام زینب که می آید به خدا جا دارد

کوه دریا شود و موج زنان پا بشود

می تواند همه دم بانظر فاطمی اش

هرکسی را که نظرکرد مسیحا بشود

شب میلاد قرار دل ارباب حسین

نامه ام را برسانید که امضا بشود

اینچنین دختری از فاطمه باید هم که

آبروی نسب آدم و حوا بشود

شوری افتاده به هردل

که بیانش سخت است

هرکسی نوکر زینب بشود خوشبخت است********************
او که نور پدر حضرت زهرا را داشت

خلق و خوی پسر حضرت زهرا را داشت

متولد شد و شیرینی این دنیا شد

آنکه نامش شکر حضرت زهرا را داشت

به دل حیدر کرار جلایی بخشید

آنکه نامش اثر حضرت زهرا را داشت

ازبزرگی نگاهش همگی فهمیدند

اینکه زینب جگر حضرت زهرا را داشت

مرتضی مست خداشدکه گلش را بویید

دید عطر سحرحضرت زهرا را داشت

ازگدا پروری و خانمی اش شد معلوم

اینکه دستش هنر حضرت زهرا را داشت

بی سبب نیست که زهرا می کوثر می خواست

ازخدای خودش این مرتبه دختر می خواست

********************
دختر شیرخدا آینه شیرخداست

دختر فاطمه والله که دریای حیاست

بعدزهرا بخدا درادب و علم وحجاب

پرچم زینب کبراست که خیلی بالاست

زینب آن بانوی باعزت ووالایی که

یکی از پابه رکابان حریمش سقاست

جگری نیست کسی را که کشد معجر او

چونکه او بنت علی شیرزن کرببلاست

آنقدر مثل پدر مست خداوند شده

که شهادت همه جا درنظر او زیباست

وای اگر قصد کند خطبه بخواند زینب

زود ثابت بکند دشمن زینب رسواست

از لب خطبه او در وگهر می ریزد

تیغ بردارد اگر یکسره سر می ریزد********************


دست او بسته شد و حوصله او سر رفت

لب گشود و همه گفتند علی منبر رفت

گفت لاحول ولا قوه الا بالله

همه گفتند که مولابه سوی خیبر رفت

همه گفتند که او تیغ دمش حیدری است

ذهن ها سوی سخن پروری حیدر رفت

ذوالفقاری که به لب داشت در آمد زغلاف

خطبه آغاز شد و آبروی لشگر رفت

آنقدر گفت که افتاد یزید از تختش

آنقدر گفت که اشک همه آنجاسررفت

ناگهان در وسط گریه و اشک مردم

مردی از جای پرید و طرف یک سر رفت

چشم زینب به سرسوخته یار افتاد

فکر آن روز که رفته سربازار افتاد
http://up-montazer110.ir/uploads/13939634621.jpg

التماس دعــا

مهدی نظری اسفند ماه 92


برچسب‌ها: شعر تولد حضرت زینب, شعر جدید تولد حضرت زینب, مهدی نظری تولد حضرت زینب, یازینب, اشعار آیینی مهدی نظری

[ سه شنبه 1392/12/13 ] [ 11:39 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

[ دوشنبه 1392/12/12 ] [ 3:44 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

http://www.pix2fun.net/wp-content/uploads/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-92-4.jpg


با سلام و عرض ادب خدمت شما بازدید کنندگان محترم


ده سبک اجرا شده در محرم 1392


 تقدیم شما دوستان عزیز میگردد


امیدوارم که رضایت حضرت صاحب الزمان علیه السلام رو در پی داشته باشد


التماس دعای فرج


**************************

1


هر شب با یاد تو آقا...


دانلود لینک مستقیمدانلود لینک کمکی××××××××××××××××××××××××
2
می ریزه اشک های نم نمم به زیر سایه پرچمت
دانلود لینک اصلی


دانلود لینک کمکی××××××××××××××××××××××××

3

می ریزه اشک های نم نم از چشام


دانلود لینک اصلی


دانلود لینک کمکی


××××××××××××××××××××××××

4


من به شال و علمت محتاجم


دانلود لینک مستقیم


دانلود لینک کمکی


××××××××××××××××××××××××

5


اشک های روضه ی تو قیمت دارهدانلود لینک مستقیم


دانلود لینک کمکی


××××××××××××××××××××××××


6

گنبد و گلدسته هات --یه نشونی برا زمینی ها


لینک اصلی


لینک کمکی


××××××××××××××××××××××××


7

علمدار ستون آسمون دست های تو


دانلود لینک اصلی


دانلود لینک کمکی


××××××××××××××××××××××××

8

دارم روضه میخونم امشب با اشک هام


لینک اصلی


لینک کمکی


××××××××××××××××××××××××

9

با نگاهت دلم رو بردی--منی که عاشق نگاهتم


لینک اصلی


لینک کمکی


××××××××××××××××××××××××

10


به هوای تو سر به هوا شدم و


دانلود لینک اصلی


دانلود لینک کمیبرچسب‌ها: سبک مهدی نظری, محرم 92, سبک های شور جدید

[ شنبه 1392/12/10 ] [ 2:13 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

سبک شور

اشک های روضه ی تو قیمت داره


نوکری برا تو سعادت داره


http://www.xum.ir/images/2014/02/25/IMG-20140225-WA0003.jpg

برای دانلود این ترک صوتی روی آیکون مورد نظر کلیک بفرمایید


مــهدی نــظری


***************

دانلود لینک مستقیمدانلود لینک کمکی
التماس دعای فرج


برچسب‌ها: سبک, مهدی نظری, اشک, روضه

[ سه شنبه 1392/12/06 ] [ 12:37 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

ما تشنه ایم و راهی دریا شدن خوش است

سلمانمان كنید كه منا شدن خوش است

یا حضرت رسول فدای ملاحتت

با نام دلربای تو شیدا شدن خوش است

از بركت تو سفرۀ ما بركتی گرفت

پس ریزه خوار سفرۀ آقاشدن خوش است

ما گم شدیم در دل دنیای بی كسی

پشت در حرای تو پیدا شدن خوش است

خوب است پیش دشمن تو قد علم كنیم

اما مقابل قد تو تا شدن خوش است

خاك در تو از دُر و زر قیمتی تر است

پس خاك پای حضرت زهرا شدن خوش است

ای اعتبار عالم و آدم خوش آمدی

تو مصطفایی احمدی آقا محمدی

با خلقت وجود تو خلقت شروع شد

با جلوۀ جمال تو عصمت شروع شد

سجاده پهن شد كه تو باشی و ذات حق

از آن به بعد بود رفاقت شروع شد

عالم برای بوسه به دست تو آمدند

یك واژه ای بنام ارادت شروع شد

دست تو را كه داد به دستان سعدیه

در آن قبیله بارش رحمت شروع شد

با بودنت حلیمۀ سعدیه دید كه

لحظه به لحظه بركت و نعمت شروع شد

دستی نبود تا كه نگیرد دعای آن

با مقدم تو سیل اجابت شروع شد

پیغمبرانه بود حضوری كه داشتی

آقا نمك به سفرۀ آنها گذاشتی

آقای من تو واسطۀ نشر دین شدی

در بدترین زمانه شما بهترین شدی

بر روی مسند نبوی بین انبیا

دیر آمدی و از همه بالا نشین شدی

چشمان مكه شاهد آقایی تو بود

اینكه تو در تمامی عالم امین شدی

از لحظۀ ولادت خود حضرت رسول

تو رحمت خدایی و للعالمین شدی

عالم فدای نام ابالقاسم شما

زیرا شما قسیم بهشت برین شدی

نقش نگین خاتم تو گشت یاعلی

بانام حیدر است كه صاحب نگین شدی

هرجا قدم زدی پُرِ یاس معطر است

قطعاً گل محمدی از تو معطر است

باید فقط تو راهی غار حرا شوی

باید فقط تو همنفس با خدا شوی

با این مقام و منزلت و شأن و عزتت

باید هم آبروی همه انبیا شوی

تنها به عشق نام تو گلدسته ساختند

تا اشهد اذان همه ماسوا شوی

اصلاًبعید نیست كه حیدر نبی شود

اصلاً بعید نیست كه تو مرتضی شوی

حق با علیست غیر علی ناحقند وبس

یك لحظه هم نشد كه تو از حق جدا شوی

بعد تو هركسی به علی اقتدا نمود

راه خود از مسیر شیاطین جدا نمود

مولای ما كسی ست كه شیر دلاور است

مولای ما كسی ست كه با حق برابر است

مولای ما كسی ست كه جان و دل تو بود

مولای ما كسی ست كه با تو برادر است

مولای ما كسی ست كه لایق تر از همه ست

شیر خدا و همسر زهرای اطهر است

مولای ما كسی ست كه مثل خدا یكی ست

نامش ولی ، علی، اسد الله، حیدر است

مولای ما كسی ست كه بابای امت است

مولای ما كسی ست كه مولای قنبر است

مولای ما كسی ست كه شاگرد مكتبش

در فقه و در علوم الهیه جعفر است

آنكس كه پای مكتب او جان گرفته ایم

درس خداشناسی و ایمان گرفته ایم

جعفر اگر نبود زمین محوری نداشت

كشتی علم ذات خدا لنگری نداشت

جعفر اگر نبود حسینیۀ زمین

تعطیل بود چونكه دگر منبری نداشت

جعفر اگر نبود علوم كتاب حق

سوگند بر خدا كه روایتگری نداشت

بیچاره می شدیم به دین خدا قسم

پسوند نام مذهب ما جعفری نداشت

او روضه خوان مادر پهلو شكسته بود

می خواند كاش خانۀ حیدر دری نداشت

او هم شبیه حیدر كرار شد غریب

او هم میان آن همه كس لشگری نداشت

ماشیعیان عاشق این خانواده ایم

باجان و دل به یاریشان ایستاده ایم

مهدی نظری

[ شنبه 1392/10/28 ] [ 3:12 بعد از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

 

آمدم اینجا دوباره...لشگرت یادش بخیر

قاسم و عون و زهیر و جعفرت یادش بخیر

 

اولین باری که اینجا آمدم یادت که هست؟

شد رکابم ساقی آب آورت یادش بخیر

 

اولین باری که اینجا پهن شد سجاده ام

با اذان دلربای اکبرت یادش بخیر

 

حال ، من برگشته ام اما نه مثل بار قبل

قامت مانند سرو خواهرت یادش بخیر

 

از امانتداری ام دارم خجالت میکشم

بچه های من فدای دخترت... یادش بخیر

 

روضه ی دیروزمان این بود با بی بی رباب

ای عروس مادر من اصغرت یادش بخیر

 

من خودم اینجا به جسمت پیرهن پوشانده ام

دستباف یادگار مادرت یادش بخیر

 

رفتی و با اشک هایم بدرقه کردم تو را

ای برادر آن وداع آخرت یادش بخیر

 

مثل جدم می شدی در پیش چشمان همه

وای من عمامه ی پیغمبرت یادش بخیر

 

ساربان در پیش چشمان خودم حراج کرد

گوشواره هام...نه انگشترت... یادش بخیر

 

مهدی نظری

[ شنبه 1392/09/30 ] [ 10:16 قبل از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]

 

گرچه پایین تر از این مرتبه ها جای من است

اینکه اینگونه ام از برکت آقای من است

 

عده ای در پی اعجاز مسیحا هستند

علی اکبر ارباب مسیحای من است

 

نهضتش مکتبم و روضه ی او مدرسه ام

یاحسین ابن علی کل الفبای من است

 

هرکجا روضه گرفتند برایش رفتم

در عوض مادر او شافع فردای من است

 

از همان روز که از مادر خود زاده شدم

روضه های پسر فاطمه مبنای من است

 

شب جمعه حرم و سینه زنی دور ضریح

به خداوند که هر ثانیه رویای من است

 

سالی یکبار نه ده بار نه صد بارم نه

هر شب روضه ی آقا شب یلدای من است

 

اربعین آمد و من باز نرفتم به حرم

باز هم چشم ترم در پی ویزای من است

 

مهدی نظری

[ شنبه 1392/09/30 ] [ 10:15 قبل از ظهر ] [ خادم الحسین(ع) ]

[ ]